Cẩn trọng trong việc kiểm tra lỗi layout khi mà T-D-R vẫn không an toàn. Công cụ cấp cao hơn T-D-R?

Vấn đề?

Chắc bạn thường dùng Design Rule Checker (T-D) để kiểm tra lỗi sau khi layout xong, và bạn thật sự hài lòng với những gì mà nó đã làm được, những lỗi gần như bạn thiếu xót được nó tìm ra hết. TUY NHIÊN…

Vì những thao tác phím tắc ngớ ngẫn nào đó mà bạn vô tình bấm phải, hoặc đôi khi bạn điều chỉnh chưa chính xác đã khiến T-D-R thành một CON DAO 2 LƯỠI. Xét ví dụ bên dưới, có hai lỗi RẤT NẶNG mà T-D-R vẫn không tìm ra được. Đó là lỗi Short-Circuit và Un-Route. Thật nguy hiểm đúng không nào ^_^

T-D-R như là một con dao 2 lưỡi

Công cụ CẤP CAO hơn T-D-R?

Để tránh tình trạng này, Altium có một công cụ “nền” giúp bạn kiểm soát lỗi cao hơn cả T-D-R. Đó là PCB Rules And Violations

Một tiện ích mà Altium hỗ trợ kiểm tra lỗi thiết kế
Bạn có thể chọn từng loại lỗi mà kiểm tra
Lỗi sẽ được chỉ ra cho bạn thấy
Hoặc bạn cũng có thể check hết tất cả các lỗi theo luật mà bạn đã thiết lập ở D-R

Kết quả là bạn sẽ có được một thiết kế không còn lỗi ^_^ Còn bo mạch hoạt động tốt đến đâu thì phụ thuộc vào KỸ NĂNG layout của các bạn ^_^

Người viết: Lại Phước Sơn. Tại Elec2PCB Tech-Solutions, số 06 Lê Lợi tp Huế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.