Hướng dẫn in nhóm các layer được chọn theo tỉ lệ 1:1 ra giấy hoặc ra file pdf

Hướng dẫn in nhóm các layer được chọn theo tỉ lệ 1:1 ra giấy hoặc ra file pdf để phục vụ cho việc ủi mạch thủ công hoặc dùng để đặt thử linh kiện lên bản vẽ. Các bạn có thể cài Foxit Reader để có tùy chọn in ra pdf để đem ra quán in, hoặc các bạn cũng có thể in trực tiếp ra máy in nếu phòng bạn đang có sẵn một cái nhé ^_^

Bước 1: Vào File Chọn Page Setup
Bước 2: Chọn tỉ lệ in 1:1 và thiết lập in đơn sắc, sau đó bấm Advanced
Bước 3: Chỉ để lại các layer cần in ra, sử dụng Delete và Insert Layer
Bước 4: Bấm Print Preview để xem qua trước khi in
Bước 5: Bấm in nếu thấy ổn, có thể in hoặc lưu lại dưới định dạng PDF nhờ Foxit Reader
Kết quả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.