Quy trình tiếp nhận và thực hiện 1 dự án PCB tại Elec2PCB

1. Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Khi khách hàng có yêu cầu thiết kế một bo mạch PCB với mạch nguyên lý đã có sẵn thì chỉ cần gửi bản PDF mạch nguyên lý hoặc file nguyên lý định dạng *.SchDoc. Nếu khách hàng có yêu cầu về khuôn dạng bo mạch, vị trí xác định của một vài thành phần trên bo mạch như linh kiện hay lỗ VIT, góc cạnh bo mạch thì sẽ gửi kèm theo thông số kích thước cụ thể. Elec2PCB sẽ tiếp nhận và tiến hành thực hiện dự án dựa trên các yêu cầu trên của khách hàng.

2. Lên thiết kế hệ thống (nếu khách hàng chưa có mạch nguyên lý)

Trường hợp khách hàng chưa có mạch nguyên lý, khách hàng chỉ cần nêu yêu cầu chức năng của hệ thống, đầu vào, đầu ra, và thông số kỹ thuật. Elec2PCB sẽ giúp bạn lên thiết kế hệ thống đáp ứng các yêu cầu của bạn.

3. Tìm kiếm datasheet – thiết kế thư viện 

Dựa trên thiết kế hệ thống đã được có Elec2PCB sẽ tiến hành tìm kiếm datasheet của các linh kiện cần dùng trong mạch, sau đó thiết kế thư viện Symbol và Footprint.

4. Vẽ mạch nguyên lý – Tạo file BOM

Tiến hành lên bản vẽ nguyên lý theo thiết kế hệ thống đã được đưa ra với các thư viện Symbol đã được thiết kế. File BOM (Bill of Materials) sẽ được tạo ra để khách dễ dàng gửi đặt mua ở các trang bán linh kiện hay các dịch vụ BOM services

5. Bố trí linh kiện trên bo mạch in

Elec2PCB sẽ tiến hành bố trí linh kiện lên bo, trừ những linh kiện mà khách hàng đã chỉ định vị trí cụ thể trên bo, những linh kiện còn lại sẽ được bố trí theo kinh nghiệm thiết kế của các kỹ sư, sao cho đảm bảo tính ổn đinh của hệ thống, đảm bảo tính tương thích điện từ một cách cao nhất.

6. Gửi khách hàng xem qua hình chiếu bằng bản bố trí linh kiện trên bo mạch in

Sau khi đã bố trí linh kiện lên bo xong, Elec2PCB sẽ gửi lại khách hàng bản pdf vị trí các linh kiện trên bo để khách hàng xem qua, nếu không có thay đổi nào thì bo mạch sẽ được tiến hành sang công đoạn tiếp theo.

7. Vẽ layout mạch

Các kỹ sư sẽ tiến hành đặt luật, thiết lập cấu hình các lớp sao cho tối ưu về thiết kế và giá thành nhất (trừ trường hợp khách hàng có chỉ định số lớp và độ dày của bo mạch). Sau đó các công đoạn layout sẽ được bắt đầu. Trong quá trình layout nếu có sự điều chỉnh xê dịch của một vài linh kiện, Elec2PCB sẽ gửi ngay yêu cầu điều chỉnh đến khách hàng để khách hàng được biết!

8. Kiểm tra lại Netlist so với bản vẽ (Trường hợp khách hàng gửi bản vẽ pdf) 

Trong công đoạn sao chép từ PDF sang file thiết kế, để tránh sự sai sót Elec2PCB sẽ tiến hành kiểm tra Netlist lại lần cuối. Các Netlist sẽ được highlight từng dòng tương ứng với các đường mạch trên bản PDF.

9. Gửi khách hàng xem qua mạch layout

Khi bản layout đã được hoàn thiện, Elec2PCB sẽ gửi đến khách hàng file layout để khách xem qua, nếu không có điều chỉnh gì thì sẽ tiến hành công đoạn tiếp theo là đóng gói dự án

10. Hoàn thiện xuất file – đóng gói dự án

Ở công đoạn cuối cùng này, Elec2PCB sẽ tiến hành xuất file Gerber và đóng gói tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế thành một file ZIP và gửi đến khách hàng. Chốt dự án.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.