Vấn đề dòng rò trong tụ điện

Câu hỏi quan tâm đến: What is Capacitor Leakage Current and How to Reduce It?

Hình: Mô tả dòng rò có trong tụ điện.

Các bạn đã từng thắc mắc là vì sao tụ điện sạc đầy lâu ngày không dùng lại bị “cạn” mặc dù đã tháo rời ra khỏi mạch hay chưa? Đó là bởi vì hai bản cực của tụ điện không phải lúc nào cũng được cách ly (insulator) hoàn toàn tốt, do đó nó sẽ có dòng rò (Leakage Current) giữa hai bản cực của tụ điện, dần dần làm cho tụ bị cạn điện tích được nạp trước đó. Bởi vậy trong quá trình lựa chọn tụ điện, các bạn nhớ để ý thông số “insulator resistance” nhé! Tụ điện có thông số resistance càng cao thì dòng rò càng bé, thường ở nA (nano Ampe). Thông số “Insulator resistance” sẽ phụ thuộc theo vật liệu chế tạo của tụ. Ngoài ra dòng rò này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như:

  • Dielectric Layer
  • Ambient Temperature
  • Storing Temperature
  • Applied Voltage

Chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết sau nhé:

https://circuitdigest.com/tutorial/what-is-capacitor-leakage-current-and-how-to-reduce-it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.