Làm thế nào để sử dụng Online Lab?

Bước 1: Sử dụng mã Metting ID mà giáo viên đưa cho bạn, sau đó mở phần mềm TeamViewer lên, vào thẻ Meeting như hình bên dưới, rồi sau đó nhập mã Meeting ID và họ tên của bạn. Sau đó bấm Join meeting

Bước 2: Tham gia vào lớp học trực tuyến và trải nghiệp phòng lab online cùng với giáo viên