Đăng ký học hoặc mua video tại đây: https://elec2pcb.com/dang-ky


Nhóm hỗ trợ giải đáp: https://www.facebook.com/groups/altium.designer.vietnam

Người dạy (link facebook)

Bộ KIT học và mạch nạp được tặng

KIT học được tặng miễn phí đến người học trong lớp học online qua Skype, gồm: 1 x bo mạch Arduino Uno R3, 1 module L298N, 1 LCD16x2, 1 module DS1307, 1 x động cơ vàng , 1 cảm biến LM35, 1 bàn phím matrix 4×4, 1 module LED 7 đoạn, cáp đực cái

Được hỗ trợ thực hành trên KIT qua Online Lab

Hỗ trợ trao đổi giải đáp các thắc mắc trong và sau khi học tại Diễn đàn lập trình của Elec2PCB

https://www.facebook.com/groups/1952065898399986/

Nội dung học dựa theo giáo trình của NicerLand:

 • Day 0: AVR Architecture and Assembly Language Programming
 • Day 1: AVR IO Port Programming
 • Day 2: AVR Timer Programming in Assembly and C
 • Day 3: AVR Interrupt Programming in Assembly and C
 • Day 4: AVR Serial Port Programming in Assembly and C
 • Day 5: ADC, DAC, and Sensor Interfacing
 • Day 6: PWM Programming and DC Motor Control in AVR
 • Day 7: I2C Protocol and DS1307 RTC Interfacing
 • Day 8: Final Project

Video mẫu của khóa học:

 Khóa lập trình ASM cho AVR

 • Phần tài liệu đọc (link1)
 • Video bài học (link1)

Thời lượng và thời gian học qua Skype, Google Meet

 • Thời lượng: 24 tiết trên lớp và 36 tiết luyện tập ở nhà (1 tiết = 45 phút)
 • Thời gian học linh động theo thời gian rảnh đã đăng ký trước của học viên, tuần học 3 buổi cố định, mỗi buổi 2 tiết, học trong 4 tuần.

Học phí học qua Skype bao gồm cả video, bộ KIT và mạch nạp:

 • Sinh viên: 960k
 • Người đã đi làm: 1tr2

Mua gói tự học qua videoHọc phí học qua Video, được giải đáp thắc mắc qua Zalo (Không giới hạn số lần truy cập, tải về máy 90% số video, thời hạn hỗ trợ giải đáp và cập nhật video 10 năm)

 • Sinh viên: 190k
 • Người đã đi làm: 290k
 • Mua thêm bộ KIT: 480K (Bộ KIT gồm:
  1 x bo mạch Arduino Uno R3, 1 module L298N, 1 LCD16x2, 1 module DS1307, 1 x động cơ vàng , 1 cảm biến LM35, 1 bàn phím matrix 4×4, 1 module LED 7 đoạn, 1 bộ cáp đực cái )

Phương tiện học dành cho lớp online

 • Internet ổn định
 • Máy tính: Cài sẵn phần mềm Atmel-Studio-7, Skype, TeamViewer
 • Giới thiệu về atmel studio, khởi tạo biên dịch, mô phỏng thanh ghi và nạp tại đây
 • Hướng dẫn xác định cổng COM và nạp lên KIT tại đây
 • Hướng dẫn tạo một dự án C tại đây
 • Tai phone (có mic) như tai phone điện thoại
 • Skype: tải về máy Đàm thoại nhóm, chia sẽ màn hình làm việc trong nhóm với nhau
 • TeamViewer: tải về máy Chia sẽ màn hình làm việc trong nhóm với nhau, điều khiển máy tính từ xa
 • Bảng online: http://cosketch.com
 • Bảng vẽ điện tử: http://wacomvietnam.vn (chỉ người dạy chuẩn bị)
 • Camera IP: Ghi  hình trực tiếp bảng viết (chỉ người dạy chuẩn bị)
 • Máy tính điện tử, giấy nháp, bút highlight, datasheet

Đối với các bạn học offline thì chỉ cần đem theo tới lớp học:

 • Máy tính: Cài sẵn phần mềm Atmel-Studio-7
 • Máy tính bỏ túi, giấy nháp, bút

Gặp người hướng dẫn

son