Giới thiệu về khóa học

Khóa học hướng dẫn  mô phỏng, chẩn đoán nhiễu và đánh giá các thông số tương thích điện từ trên bo mạch in PCB bằng phần mềm CST PCB Studio. Đây là khóa học cao cấp nhất cho những ai là kỹ sư thiết kế PCB chuyên nghiệp. Khóa học sẽ đi vào phân tích thiết kế và mô phỏng các vấn để như Signal Integrity (SI), Power Integrity (PI), Electromagnetic Compatibility (EMC), v.v..

Bạn sẽ học những gì?

Bạn sẽ được học các nội dung chính sau:

 • Thiết lập và kiểm tra các luật về Net Integrity, VIA Integrity, Power Integrity, Wiring/Crosstalk, Decoupling, Placement
 • Thiết kế và mô phỏng Signal Integrity (SI)
 • Thiết kế và mô phỏng Power Integrity (PI)
 • Thiết kế và mô phỏng Electromagnetic Compatibility (EMC)
 • v.v..

Một số hình trích dẫn trong nội dung khóa học

This slideshow requires JavaScript.

Thời lượng và thời gian học

 • Thời lượng: 24 tiết trên lớp và 36 tiết luyện tập ở nhà (1 tiết = 45 phút)
 • Thời gian học linh động theo thời gian rảnh của học viên, tuần học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết , học trong 4 tuần.

Phương tiện học

 • Internet
 • Máy tính: Cài sẵn phần mềm Altium, Skype
 • Skype: Đàm thoại nhóm, chia sẽ màn hình làm việc
 • Camera IP: Ghi hình trực tiếp bảng viết
 • Máy tính điện tử, giấy nháp, bút highlight, datasheet

Đường dây nóng

mobile.gif

Đăng ký học khóa này

Gặp người hướng dẫn

son

Các khóa học liên quan đến khóa này:

advance emc

basic cui sch