Hình ảnh

Thông tin sản phẩm

  • Điện cấp qua jack XH2.54 2P cấp 5V, dòng cấp 1A
  • Hỗ trợ 5 ngõ vào số hoặc tương tự
  • 6 ngõ ra điều khiển qua WiFi

Tài liệu đi kèm

  • Code mẫu điều khiển thiết bị qua WiFi