Hình ảnh

Thông tin sản phẩm

  • Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD nạp và gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm cả dây cấp nguồn), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định;
  • Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM nạp và gỡ lỗi (Hỗ trợ môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD hoặc tương đương);
  • Phiên bản phần mềm hỗ trợ như sau:  ST-LINK Utility 2 trở lên, STVD 4.2.1 trở lên, STVP 3.2.3 trở lên, IAR EWARM V6.20 trở lên, IAR EWSTM8 v1.30 trở lên, Keil RVMDK V4.21 trở lên
  • Hỗ trợ nâng cấp firmware tự động, theo sản phẩm của ST. Firmware xuất xưởng đã được nâng cấp lên V2.J17.S4 mới nhất;

Tài liệu đi kèm

  • Phần mềm nạp STM32 ST-Link