Gallery of Art PCBs

“Sáng tạo nghệ thuật trong thiết kế PCB” không những giúp cho bo mạch PCB của bạn độc đáo hơn mà nó còn thể hiện trình độ thiết kế PCB uyên thâm của bạn. Vận dụng khéo léo các layer như top, bottom, silk, resist,.. chúng ta đã tạo nên được những bo mạch mang tính sáng tạo nghệ thuật cao.

Nguồn từ internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.