Hiểu như thế nào cho đúng về vấn đề tương thích điện từ trong thiết kế PCB

MỤC LỤC

1 Tổng quan về tương thích điện từ

1.1 Mô hình cơ bản của tương thích điện từ

1.3. Mục đích của tương thích điện từ

1.4. Nhiễu giao thoa điện từ

2. Các nguồn nhiễu

2.1. Phân tích các nguồn nhiễu

2.2. Một số nguồn nhiễu điển hình

3. Các phương pháp xử lý nguồn nhiễu

3.1. Phương pháp phân vùng

3.2. Hiệu quả bọc chắn

4. Cấu trúc và các loại nhiễu thường gặp trên bo mạch in

4.1. Cấu trúc bo mạch in

4.2. Đặc tính đường mạch in trên bo mạch

4.3. Các loại nhiễu thường gặp trên ba mạch in

5. Các phương pháp thiết kế khử nhiễu trên bo mạch in

5.1. Cấu trúc thường dùng của một bo mạch in nhiều lớp

5.2. Vấn đề về mặt phẳng đất

5.3. Phân bố nguồn

5.4. Kỹ thuật bố trí đường mạch in

5.5. Tụ lọc

5.6. Sử dụng VIA để hạn chế nhiễu xuyên kênh

5.7. Tạo lồng Faraday bằng VIA

5.8. Giảm vòng lặp trở về của tín hiệu

5.9. Bọc chắn và cáp

6. Mô phỏng và đánh giá kết quả trên phần mềm CST PCB STUDIO

6.1. Giới thiệu phần mềm

6.2. Mô phỏng và đánh giá về nhiễu xuyên kênh

Link tải file ở đây các bạn nhé:

Bài giảng này trích từ khóa học Thiết kế PCB từ cơ bản đến nâng cao và chống nhiễu các bạn nha!

Link khóa học: https://elec2pcb.com/online-pcb-design-courses/full_in_pcb_design/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.