Giới thiệu một số cách tìm kiếm datasheet hiệu quả

Tìm kiếm datasheet của linh kiện là một khâu không thể thiếu được của một dự án làm PCB. Phương pháp tìm kiếm datasheet quyết định thời gian tìm kiếm của chúng ta, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án. Tìm kiếm datasheet có thể tìm theo tên mã của nhà sản xuất (LM555CMX/NOPB) hoặc theo mã của nhà phân phối (ví dụ: 926-LM555CMX/NOPB tại mouser.com). Tuy nhiên về cơ bản thỉ cả hai đều chứa từ khóa chính mà chúng ta cần tìm là LM555. Đều đó nói lên được điều gì? Đó là khi tìm kiếm datasheet của một linh kiện trên một mạch nguyên lý nào đó, nếu như bắt gặp tên của linh kiện dài như trường hợp trên (926-LM555CMX/NOPB) chúng ta có thể tìm từ khóa chính là *LM555*. Nếu không biết rõ từ khóa chính thì có thể tìm lần lượt bằng cách xóa bỏ dần các ký tự. Sau khi có kết quả tìm kiếm chúng ta sẽ xem và lọc ra kết quả mình cần.

b

Hình sau là một ví dụ trích dẫn thông tin linh kiện sử dụng trong mạch nguyên lý (từ một dự án PCB). Thông tin linh linh kiện này sẽ đi cùng với file nguyên lý mà chúng ta sẽ vẽ PCB. Trên file này sẽ chứa thông tin về ký hiệu (VD R1, R34, R56), số lượng linh kiện, hãng sản xuất, tên mã sản xuất, đặc tính kỹ thuật, v.v..

a

Nhiều trường hợp chúng ta không thể tìm thấy ngay thông tin linh kiện của mình cần trên datasheet, mà cần phải qua công đoạn “giải mã” tên của linh kiện trước sau đó mới xác định chính xác linh kiện nào mình đang cần. Trường hợp này được minh họa như hình bên dưới:

c

Và cuối bài POST này, mình xin giới thiệu một số cách tìm kiếm hiệu quả datasheet trên internet môt cách nhanh chóng.

3

5

2

7

6

Người viết bài: lpson @elec2pcb.com

Các khóa học liên quan mà bạn có thể quan tâm:

basic emc

full-pcb new-adv-pcb

cst sch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.