Hiểu thế nào cho đúng về “Wet Contact” và “Dry Contact”?????

Nếu bạn là học viên, mời bạn tham gia Nhóm hỗ trợ giải đáp: https://www.facebook.com/groups/altium.designer.vietnam

Dịch sang tiếng Việt ta có hai cụm từ là “Công tắc ươt” và “Công tắc khô”, công tắc hay tiếp điểm hay rơ le đều được cả. Khô và ướt ở đây thể hiện cho cái gì các bạn biết không? Tất nhiên không phải là kháng nước hay không rồi ^_^ Mà đó là liên quan đến dòng chảy của dòng điện cấp vào tiếp điểm đó các bạn. Nghĩa là “Dry Contact” có thể nhận biết logic 1 khi cho hai tiếp điểm của nó chạm nhau, nhưng với “Wet Contact” thì lại không đúng. Ưu điểm của “Dry Contact” là chống hồ quang gây hao mòn tiếp điểm nhưng khả năng chịu dòng vào thì lại nhỏ. Vì vậy hãy cẩn thận nhé, đưa tín hiệu “ướt” (tín hiệu có dòng điện) vào tiếp điểm “Dry Contact” có thể dễ làm hỏng nó lắm nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.